Medicare pokrytí monitorů krevního tlaku

Medicare pokrytí monitorů krevního tlaku

tento článek vysvětluje Medicare pokrytí monitorů krevního tlaku. To zahrnuje jak standardní monitory krevního tlaku („manžety“), tak ambulantní zařízení pro monitorování krevního tlaku (ABPM) pro použití doma pacientem.

jsou monitory krevního tlaku pokryty Medicare?

monitory krevního tlaku pro domácí použití se nevztahují na Medicare, až na dvě výjimky:

  • monitor krevního tlaku a stetoskop pro pacienta podstupujícího krevní dialýzu (hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu) v domácnosti
  • Ambulantní Zařízení pro monitorování krevního tlaku (ABPM), které odebírá a ukládá hodnoty krevního tlaku v 24hodinových cyklech, pro pacienta, který má podle lékaře „hypertenzi bílého pláště“ (uměle vysoký krevní tlak při měření v ordinaci) na základě opakovaného testování v ordinaci a mimo ordinaci

pro pronájem zařízení pro monitorování krevního tlaku. Monitor musí být pronajat od dodavatele zdravotnického vybavení certifikovaného Medicare.

Medicare Part C plány, také volal Medicare Advantage plány, musí zahrnovat vše, co je součástí původního Medicare část A a část B pokrytí. Ale někdy plán části C pokrývá více, s extra službami nebo rozšířeným množstvím pokrytí. Společné platby za plány části C se mohou také lišit od plateb za část a nebo část B. Chcete-li zjistit, zda váš plán poskytuje další pokrytí nebo vyžaduje různé spoluúčasti na monitoru krevního tlaku, kontaktujte plán přímo.

co Medicare platí

Medicare část B platí 80 procent z Medicare schválené částky za pronájem krytého zařízení pro monitorování krevního tlaku; pacient je zodpovědný za zbývajících 20 procent. Uvědomte si, že dodavatel, od kterého si zařízení pronajmete, může mít dopad na to, kolik zaplatíte, z níže popsaných důvodů.

pokud je monitor krevního tlaku pronajat od toho, co se nazývá „zúčastněný dodavatel Medicare“, dodavatel nemůže účtovat více, než je schválená částka Medicare. Dodavatel, který je zapsán do Medicare, ale není oficiálně zúčastněným dodavatelem, však může účtovat více, než je schválená částka Medicare. V takovém případě musí pacient osobně zaplatit rozdíl mezi schválenou částkou Medicare a částkou, kterou dodavatel skutečně účtuje (kromě 20 procent schválené částky Medicare, kterou Medicare neplatí).

bez ohledu na pravidla týkající se konkrétního typu péče nebo zařízení, aby pro Medicare část a, Medicare část B nebo Medicare část C plán poskytovat pokrytí, péče nebo zařízení musí splňovat dva základní požadavky:

  • péče nebo vybavení musí být “ lékařsky nezbytné.“To znamená, že musí být objednáno nebo předepsáno licencovaným lékařem nebo jiným oprávněným poskytovatelem zdravotní péče a že Medicare (nebo plán Medicare Part C) souhlasí s tím, že péče nebo vybavení je nezbytné a správné.
  • péči nebo vybavení musí poskytovat poskytovatel zdravotní péče nebo dodavatel zařízení, který se účastní Medicare.

další informace o Medicare pokrytí zařízení a služeb v našem úplném průvodci Medicare.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.