buduj silniejsze przypadki dzięki krytycznym spostrzeżeniom ekspertów.

buduj silniejsze przypadki dzięki krytycznym spostrzeżeniom ekspertów.

pozew zbiorowy Depakote pozew zbiorowy Depakote pojawił się niedawno, ukierunkowany na lek przeciwdrgawkowy producenta, który został przepisany setkom tysięcy Amerykanów w leczeniu padaczki, manii dwubiegunowej i migren. Pozew zbiorowy Depakote został złożony w odpowiedzi na wady wrodzone rzekomo spowodowane ekspozycją na Depakote w łonie matki. W tym wady sercowo-naczyniowe, wady mózgu, rozszczep kręgosłupa i inne wady kręgosłupa, wady twarzy lub czaszki, a także polidaktylia. Depakote jest marką leków generycznych Divalproex sodium, walproinian i kwas walproinowy. Jest produkowany przez Abbott Laboratories, oskarżonego w tym pozwie.

powódki w pozwie zbiorowym Depakote pozywają Abbotta za to, że nie ostrzegł ich o możliwych skutkach ubocznych. W 2009 roku FDA zaczęła wymagać od firmy Abbott umieszczania etykiety ostrzegawczej na leku. Zapewnienie, że kobiety w wieku rozrodczym są świadome ryzyka poważnych wad wrodzonych. Klasa powodów składa się z kobiet, które urodziły dzieci podczas korzystania z Depakote przed włączeniem ostrzeżeń.

FDA postanowiła wydać ten wymóg po przeanalizowaniu danych z amerykańskiego rejestru ciąży leków przeciwpadaczkowych. Wskazało to, że ponad 10 procent kobiet, które przyjmowały średnio 1000 mg dziennie Depakote, lub jakąkolwiek jego ogólną wersję, rodziło dzieci z jakąś wadą. W skardze stwierdzono, że firma Abbott wiedziała lub powinna była wiedzieć o ryzyku związanym z przyjmowaniem leku Depakote u kobiet w ciąży przed podjęciem decyzji przez FDA. Następnie nie udało im się ostrzec konsumentów o tym ryzyku.

nie zostały wszczęte postępowania sądowe dotyczące defektów narkotykowych i Depakote. Jednak podobne przypadki zostały wszczęte z udziałem leku przeciwdepresyjnego Zoloft i defektów narkotykowych, które rzekomo spowodował. W sprawie Zoloft stwierdzono, że Pfizer, producent Zoloft, rzeczywiście umieścił wystarczające ostrzeżenie na swoim produkcie. Etykieta ostrzegała lekarzy przed przepisaniem leku przed rozważeniem korzyści płynących ze stosowania leku w stosunku do ryzyka dla kobiet w ciąży.

aby zwyciężyć, powodowie w pozwie zbiorowym Depakote udowodnią związek przyczynowy między wadami a lekiem. Abbott wiedział lub powinien był wiedzieć o tym ryzyku. Następnie nie ostrzegając o nich użytkowników. Aby udowodnić przyczynę lub jej brak, obie strony będą chciały zatrudnić specjalistów ds. epidemiologii okołoporodowej. Szczególnie tych, którzy intensywnie badali wpływ leków, takich jak Depakote, na rozwój płodu człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.