Placental abruption

Placental abruption

orsakerna till placental abruption är okända, men det finns flera associerade faktorer, såsom: hypertensiva tillstånd av graviditet (inklusive toxemi av graviditet och kronisk hypertoni), avancerad moderålder, multiparitet, kokain eller tobaksbruk, mekaniska faktorer (direkt trauma, kort navelsträng, förlust av fostervätska), orsaker till överdriven livmoder (inklusive multipel graviditet, polyhydramnios), moderns chock, otillräcklig näring och infektioner.

enligt förebyggande av rygghypotension hos gravida kvinnor som genomgår kejsarsnitt under BPD-förspänning jämfört med snabb belastning Dr. Lorena l Jacobpez-Maya, enligt Dr. Lauro mej Jacoba (Ecuador) för tidig placentaavbrott inträffar också efter periduralblock eftersom patienten befinner sig i ryggläge och för att korrigera svår rygghypotension med hjälp av snabblastningskorrigering av kristalloidlösning såsom volym eller hemacel som kan korrigera svår hypotoni genom att modifiera blodtrycket. (ACM)

Kokainredigera

kokain hämmar återupptaget av neurotransmittorer såsom noradrenalin och adrenalin vid nivån av nervkorsningar med andra nerver eller muskler. Hos modern producerar det eufori och andra starka stimulerande effekter på det sympatiska nervsystemet, inklusive vasokonstriktion och hypertoni. Kokain passerar moderkakan och tros orsaka samma sympatomimetiska effekter på fostret. Kokainmissbruk under graviditeten är förknippad med en högre grad av missfall, stillbirth och placentaavbrott, vilket kan leda till intrauterin död hos fostret eller neurologisk skada hos barnet, om det överlever.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.